วันที่ 15-17 มกราคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดรถแบคโฮแขนยาวและรถดั้มเทท้ายออกปฏิบัติงาน เพื่อทำการขุดลอกวัชพืชที่ บ้านหนองเรือ เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ