วันที่ 18 เมษายน 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดรถแบคโฮและรถดั้มเทท้าย ออกปฏิบัติงานเพื่อทำการขุดลอกวัชพืชคลองบ้านหนองคล้า ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ