วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดซ่อมบำรุงทางชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานเพื่อทำการซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุดด้วยสเปย์ยาง ถนนสายอบจ.นม.17305 บ้านละโว้–บ้านเขว้า อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ