วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำการราดน้ำเกรดบดอัดถนน ดังนี้
1.บ้านหนองคึม หมู่ที่8 ระยะทาง 1200 เมตร
2.บ้านหนองขาม หมู่ที่10 ระยะทาง 2600 เมตร
3.ถนนตําบลเมืองโดน ระยะทาง 1700 เมตร
4.บ้านหนองกุง หมู่ที่1 ระยะทาง 1300 เมตร
5.บ้านดอนกอก หมู่ที่2 ระยะทาง 400 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ