วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื่นที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำกาาปรับเกรดบดอัดถนนดินลูกรัง ดังนี้
1. หมู่ที่ 7 สายช่อบูรพา-บ้านนา ระยะทาง 1,473 เมตร
2. บ้านโกรกมันกระชาก-บ้านหนองบ่อ ระยะทาง 1,050 เมตร
3. หมู่ที่ 8 สายช่อพัฒนา-ดอนเกรียบ ระยะทาง 1,500 เมตร
4. เลียบคลองอีสานเขียว ระยะทาง 1,800 เมตร
5. หมู่ที่ 1 บ้านช่อระกา สาย ฝากโกรก-ทะเลเหียง ระยะทาง 900 เมตร
6. สายช่อระกา-ลาดยาง ระยะทาง 658 เมตร
7. รอบอ่างเก็บน้ำ ระยะทาง 4,200 เมตร
8. หมู่ที่ 2 บ้านม่วง-ตาเนิน ระยะทาง 1,967 เมตร
9. ด้านหลังศาลาประชาคม ระยะทาง 1,200 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ