วันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักช่างได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา
1. สายบ้านช่อบูรพา หมู่ที่7- บ้านนา ระยะทาง 1,473 เมตร
2. บ้านโกรกมันกระชาก-บ้านหนองบ่อ ระยะทาง 1,050 เมตร
3. สายบ้านช่อพัฒนา หมู่ที่8-บ้านดอนเกรียบ ระยะทาง 1,500 เมตร
4. เลียบคลองอีสานเขียว ระยะทาง 1,800 เมตร
5. บ้านช่อระกาหมู่ที่ 1 สายฝากโกรก-ทะเลเหียง ระยะทาง 900 เมตร
6. สายช่อระกา-ลาดยาง ระยะทาง 658 เมตร
7. รอบอ่างเก็บน้ำ ระยะทาง 4,200 เมตร
8. บ้านม่วง หมู่ที่ 2-ตาเนิน ระยะทาง 1,967 เมตร
9. ด้านหลังศาลาประชาคม ระยะทาง 1,200 เมตร
10. บ้านม่วง-บ้านช่อบูรพา ระยะทาง 4,050 เมตร
11. บ้านสายโคกฝาละมี-โนนขี้ตุ่น ระยะทาง 1,730 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ