ชาวหนองบุญมาก และ ครบุรี เป็นปลื้ม..ได้ถนนใหม่!!
ด้าน “นายก หน่อย” ลงพื้นที่ทั้ง 2 จุด ส่งมอบด้วยตนเอง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย พ.ต.อ.#รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ. ในฐานะกำกับดูแลสำนักช่าง นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง ร่วมส่งมอบถนน 2 สายทาง ที่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ซึ่งก่อนหน้านี้มีสภาพที่ชำรุดเสียหายอย่างหนัก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปรับปรุงก่อสร้างอย่างเร่งด่วน นำมาซึ่งการส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ด้วยถนน อบจ. ที่ก่อสร้างด้วยมาตรฐานเทียบเคียงกับทางหลวงชนบท
จุดที่ 1📍ถนน อบจ.นม.22305 บ้านลุงเขว้า-บ้านสันติสุข อ.หนองบุญมาก ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานอำนวยความสะดวก ด้วยงบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2566 จำนวน 4,850,000 บาท
จุดที่ 2📍ถนน อบจ.นม.2204 บ้านสระว่านพระยา-บ้านหัวทำนบ อ.ครบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมงานอำนวยความสะดวก ด้วยงบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2566 จำนวน 3,480,000 บาท
โดยมี นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล สส.นครราชสีมา เขต 11 , น.ส.อิสรีย์ สมตน ปลัด อ.หนองบุญมาก, นายสมบัติ ศรีจันทร์รัตน์ ส.อบจ.อ.หนองบุญมาก , พ.ต.อ.ธนภัทร เพชรอรุณ ผกก.สภ.หนองบุญมาก, นายยงยุทธ ยอดยิ่งยง นายก อบต.หนองบุญมาก, นายสกุลพงษ์ โชคศิริชัยภัคดิ์ ผอ.รร.หนองบุญมากพิทยาคม พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าศูนย์ประสานงาน อบจ.,ผอ.รพ.สต., กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตัวแทนประชาชน ร่วมต้อนรับ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ