วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 1 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยการเปรย์ยางถนนสาย นม.ถ.1-15101 สายเมนที่ 3 อ.พิมาย จ.นครราชสีมา (วันที่6)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ