วันที่ 20 มิถุนายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 2 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยการสเปรย์ยาง ถนนสายทาง นม.ถ. 1-09305 บ้านสำโรง-บ้านหนองแวง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ