วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 3 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยการสเปรย์ยางถนนสายทาง นม.ถ.1-14305 บ้านลำซอ–บ้านโคกสมอ ต.โคกไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ