วันที่ 1-5 เมษายน 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา อ.โชคชัย เพื่อทำการรื้อปรับเกรดบดอัดถนน ดังนี้
1.ถนนสายตอน้ำ – เทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก ระยะทางรวม 2,400 เมตร
2.ถนนสายแยกหนองกก – บ้านหนองไผ่ ตำบลสีสุก อำเภอจักราช ระยะทางรวม 6,100 เมตร
3.ถนนสายโคกพลวงบน – บ้านโป่งแค ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย ระยะทาง 1,600 เมตร
4.ถนนเลียบคลองชลประทาน – โกรกมันกระชาก ม. 9 ระยะทางรวม 5,300 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ