เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อทำการปรับเกรดบดอัดถนน ดังนี้
1.ถนนสายบ้านไผ่ หมู่ที่ 6 – บ้านซับสะเดา ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง 5,000 เมตร
2.ถนนสายหนองปล้อง หมู่ที่ 6 – ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง 5,500 เมตร
3.ถนนสายบะแป้ง หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 1 ระยะทาง 2,000 เมตร
4.ถนนสายบ้านไผ่ หมู่ที่ 4 – บ้านซับหญ้าคา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านใหม่ ระยะทาง 1,700 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ