วันที่ 1-5 เมษายน 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อ.จักราช เพื่อทำการราดน้ำเกรดบดอัดถนนลูกรัง ดังนี้
1.บ้านหินโคน ม.1 รวมระยะทาง 3,700 เมตร
2.บ้านหนองตาคลอง ม.9 ระยะทาง 1,900 เมตร
3.บ้านโนนมัน ม.8 ระยะทางรวม 5,700 เมตร
4.บ้านหัวระเริง ม.6 ระยะทาง 2,500 เมตร
5.บ้านจระเข้หิน ม.7 ระยะทางรวม 4,000 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ