วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพื่อทำการปรับเกรดบดอัดถนนลูกรังภายในบ้านลุงม่วง ม.14 รวมระยะทาง 3,500 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ