วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดปรับเกรดที่ 1 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อ.ปักธงชัย รื้อพื้นผิวจราจรที่ชำรุดเสริมหินคลุกปรับเกรดราดน้ำบดอัดใหม่สายบ้านลำซอ-โคกสมอช่วงหน้าบ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ