วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดปรับเกรดที่ 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำการรื้อปรับเกรดบดอัดถนน ดังนี้
1.สายทางถนนเทศบาลตำบลแหลมทอง หมู่ที่ 3 ไป ตำบลลุงเขว้า หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ณรงค์ ระยะทาง 1,880 เมตร
2.สายทางถนนทางหลวงชนบท 2039 ไป บ้านร่มเย็น หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ณรงค์ ระยะทาง 1,100 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ