วันที่ 31 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดปรับเกรดที่ 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำการปรับเกรดบดอัดถนนสายทางถนนเลียบอ่างหนองแหน หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ณรงค์ ระยะทาง 1,500 เมตร (วันที่6)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ