วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดปรับเกรดที่ 2 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำการปรับเกรดบดอัดถนน ดังนี้
1.ถนนเลียบคันคลองอีสานเขียว ระยะทาง 2,000 เมตร
2.สายทางถนนเลียบคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก ระยะทาง 500 เมตร
3.ถนนสายทางบ้านหนองกก หมู่ที่ 9 ระยะทาง 1,000 เมตร
– ขอขอบคุณนายจิระเดช ธาดากาญจน์กิจ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมทอง ที่มาให้กำลังใจชุดปฏิบัติงานในครั้งนี้ –

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ