วันที่ 21 พฤษภาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดปรับเกรดที่ 4 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่อบต.หนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา ราดน้ำเกรดบดอัดถนนหินคลุก ดังนี้ (วันที่4)
1.ภายในบ้านโพธิ์ รวมระยะทาง 2,000 เมตร
2.ถนนหินคลุกบ้านจาน ระยะทาง 1,000 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ