วันที่ 18 มิถุนายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดปรับเกรดที่ 3 ออกปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ อบต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ราดน้ำรื้อปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง สายแยกจากอบต.วังกะทะ – ไปวัดคลองพลู ม.15 ระยะทาง 1,800 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ