วันที่ 14 มิถุนายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 3 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด ด้วยการสเปรย์ยางถนนสายทาง นม.ถ.1-03201 บ้านสระประทีป – บ้านหนองกก อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา (วันที่1)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ