วันที่ 20 มิถุนายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จัดส่งชุดซ่อมบำรุงทางที่ 3 ออกปฎิบัติงานซ่อมแซมพื้นผิวถนนชำรุด สี่แยกมุมโรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ