23 เมษายน 2567
งานวิศวกรรมไฟฟ้าสำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล ทำการซ่อมแซมปรับเปลี่ยนแบตเตอรี่ แก้ไขระบบวงจรภายในโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์และทดสอบการทำงาน ก่อนนำไปทำการติดตั้งกลับคืนยังเสาไฟถนนเดิม ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา (โคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ ปีงบประมาณ 2561-2562)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ