ดร.ยลดา ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ที่วัดพระนารายณ์มหาราช #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีพุทธาภิเษกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยมี พระพรหมวชิรนายก เจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระมหาเถระ, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ