ดร.ยลดา ร่วมแถลงข่าวแห่เทียนโคราช
“แสงเทียนแห่งธรรม งามล้ำเมืองย่า 72 พรรษา มหาราชา”
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ที่ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครราชสีมา, #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา, นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายก ทน.นครราชสีมา , นางรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผอ.ททท. ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 “แสงเทียนแห่งธรรม งามล้ำเมืองย่า 72 พรรษา มหาราชา” เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคมนี้ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
โดย อบจ.ได้มีการส่งเสริม สนับสนุน วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคม เพื่อผลักดันการดำเนินงานไปสู่เป้าหมาย ในทุกภาคส่วน ภายใต้แคมเปญ “โคราชเที่ยวได้ทุกเดือน”

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ