วันที่ 15-18 มกราคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานที่เทศบาลตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทำการปรับเกรดบดอัดถนนดินลูกรังและถนนหินคลุก ดังนี้
1. บ้านสีดา หมู่ที่1 หลังประปาเทศบาลสีดา ระยะทาง 400 เมตร
2. สายทิศตะวันออกบ้านพักตำรวจ สภ.สีดา ระยะทาง 1000 เมตร
3. หลังบ้านพักตำรวจ สภ.สีดา ระยะทาง 300 เมตร
4. ข้างสระน้ำบ้านหนองเรือ ระยะทาง 300 เมตร
5. บ้านสีดา หมู่ที่1 สายทิศเหนือถนนโบสถ์ – โนนมะกอก ระยะทาง 1,200 เมตร
6. บ้านหนองเรือ หมู่ที่2 ถนนสายโบราณ บ้านหนองเรือ บ้านหัวตะมูล ระยะทาง 1,000 เมตร
7. ถนนเลียบคลองส่งน้ำฝั่งตะวันออก บ้านหนองเรือ ระยะทาง 1000 เมตร
8. ข้างสระน้ำ ระยะทาง 500 เมตร
9. ถนนตัดลงทุ่งนา รอบหมู่บ้าน ระยะทาง 800 เมตร
10. บ้านตลาดนาบุญ เชื่อมตำบลโพนทอง
ระยะทาง 500 เมตร
11. ถนนเข้าบ้านตาพร ระยะทาง 200 เมตร
12. ทางเข้าสำนักสงฆ์ ระยะทาง 200 เมตร
13. สายศูนย์ฟอร์ด เชื่อมบ้านตลาดนาบุญ ตำบลโพนทอง ระยะทาง 1,200 เมตร
14. สายโนนผีน้อยเชื่อมเขตเทศบาลตำบลวังหิน ระยะทาง 700 เมตร
15. สายบ้านโนนชาด ศาลตาปู่ เชื่อมตำบลสามเมือง ระยะทาง 500 เมตร
16. บ้านโนนซาด หมู่ที่8 รอบหนองตะเคียน ระยะทาง 800 เมตร
17. บ้านหัวตะโมน สายข้างวัดหัวตะโมน ระยะทาง 100 เมตร
18. สายทิศตะวันออก สระโคตะโก เชื่อมบ้านโนนเมือง ระยะทาง 1,400 เมตร
19. สายรอบสระคูตะโก ระยะทาง 470 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ