วันที่ 5-7 มีนาคม 2567
สำนักช่างได้จัดส่งชุดปรับเกรดชุดที่ 1 ออกปฏิบัติงานภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เพื่อทำการปรับเกรดบดอัดถนนหินคลุกและถนนดินลูกรัง ดังนี้
1.หมู่ที่ 8 สายบ้านหนองม่วง – ห้วยทราย ระยะทาง 2,000 เมตร
2.หมู่ที่ 8 บ้านหนองม่วงช่างพิมพ์ เชื่อมตำบลหนองมะนาว ระยะทาง 1,800 เมตร
3.สายหนองม่วงช่างพิมพ์ เชื่อมหนองปรือโป่ง
ระยะทาง 2,200 เมตร
4.หมู่ที่ 7 บ้านหนองปรือโป่ง อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
ระยะทาง 1,600 เมตร
5.สายรอบป่าสาธารณะ ระยะทาง 600 เมตร
6.บ้านหนองม่วงช่างพิมพ์ – เลียบคลอง หมู่ 14 ระยะทาง 2,000 เมตร
7.ป่าสาธารณะ – กลางทุ่งหมู่14 ระยะทาง 1,050 เมตร

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ