ด่านเกวียนวิทยา อบรบสถานศึกษาปลอดภัย
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนด่านเกวียนวิทยา สังกัด อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ตามโครงการรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยจัดอบรมทั้งหมด 10 รุ่นให้กับสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งวันนี้เป็นการฝึกอบรมรุ่นที่ 6 ให้แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนด่านเกวียนวิทยา เพื่อสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความปลอดภัยทั้งในและนอกสถานศึกษา ปฏิบัติตามกฎจราจรที่ถูกต้อง
โดยมีนายธรรมธรรศ ทองสำโรง นายอำเภอโชคชัย พร้อมด้วยนายพิเศษศักดิ์ ศรีลำใย ปลัดอำเภอโชคชัย, นายซ้าย ผลกระโทก ส.อบจ.อ.โชคชัย, หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ. คณะครูและนักเรียน ร่วม
ขอขอบคุณวิทยากรจาก บริษัทเกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด ที่มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ