วันที่ 13 พฤษภาคม 2567
งานวิศวกรรมไฟฟ้าสำนักช่าง #ฝ่ายเครื่องจักรกล ได้ออกทำการตรวจซ่อมแก้ไขระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอลค่ายสุรนารี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ