ตรวจประเมินโคราชเมืองสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ในพื้นที่ อ.เมือง
วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ที่ อบต.หนองระเวียง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโคราชเมืองสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย คณะที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจประเมิน ในพื้นที่ อ.เมือง เพื่อประเมินประสิทธิภาพความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกอำเภอดีเด่นของ จ.นครราชสีมา
โดยมี นพ.ชวิศ เมธาบุตร รอง นพ.สสจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นางสาวรัชฎา ใจกล้า ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 5 ร่วมกับ คณะกรรมการประเมินโครงการฯ, หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ อสม. ร่วมลงพื้นที่

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ