ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 7 มีนาคม 2567 ที่ หอประชุมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ #นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพประชาชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางการดำเนินชีวิต พัฒนาชุนชนของตนเองให้เข้มแข็ง เป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมี นายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ, นายชาคริต ทิศกลาง ส.อบจ.อ.เฉลิมพระเกียรติ, นางบุญสุดา แก้วกระจาย หัวหน้าสำนักปลัด, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ