ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองปลาไหล
วันที่ 19 มกราคม 2567 ที่ ห้องประชุมสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้ นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นครราชสีมา นำ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรสำนักปลัด อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองปลาไหล จ.ชลบุรี ซึ่งนำโดย นายไชยยศ คงอยู่ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล และ นายมงคล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองปลาไหล จำนวน 80 คน เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ของ อบจ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ