ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทม.มาบตาพุด
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่ห้องประชุมสำนักช่าง อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองมาบตาพุด
นำโดย นายอรัญ ใจตั้ง รองนายก ทม.มาบตาพุด คณะผู้บริหาร และข้าราชการ ที่ได้นำข้าราชการส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางมาศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการจัดการบ้านเมืองที่ดี(E-Saraban) การใช้เทคโนโลยี (CCTV) อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อองค์กร รวมถึงการเรียนรู้วิสัยทัศน์และแนวทางปฏิบัติใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการนายก อบจ. นายวุฒิชัย วงค์ปัญโญ ปลัดอบจ., นายพงษ์พิมล คำลอย ผอ.สำนักการศึกษาฯ., นายเตชิต วัชรเมธาพงษ์ ผอ.กองสาธารณสุข., นางวรรณภา นวลฉิมพลี ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมการต้อนรับ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ