ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ละหาร จ.นนทบุรี
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงแรมโคราช โฮเต็ล อ.เมืองนครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา มอบให้ นายภาดล ศรีกระโทก รองปลัด อบจ.นครราชสีมา และนายตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล รองปลัด อบจ.นครราชสีมา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และบุคลากรในสังกัดอบจ.นครราชสีมา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร จังหวัดนนทบุรี ซึ่งนำโดย นายมีศักดิ์ อิทธิธนากุลชัย นายก อบต.ละหาร และนายมนตรี บินการีม รองนายก อบต.ละหาร พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างของอบต.ละหาร จำนวน 99 คน เพื่อศึกษาดูงาน ระบบบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) ของ อบจ.นครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ