ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมต้อนรับ #นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 18 ชั้น เพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุข รองรับผู้ป่วยเฉพาะด้านและซับซ้อน ตามนโยบายรัฐบาล ที่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อ.เมือง
โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข, นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, น.ส.จิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, นพ.ประวีณ ตัณฑประภา ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.นครราชสีมา, คณะสาธารณสุขจังหวัด, หน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชน, พี่น้อง อสม. และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ