ทอดผ้าป่า สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา”
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา“ สังกัด อบจ.นครราชสีมา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบกองทุนพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีพระครูบรรพตบุญโญภาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์, นายพชร จันทรรวงทอง สส.นครราชสีมา เขต 13 ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายเชาวลิต เกิดกลาง ผอ.รร.สีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา, คณะผู้บริหารสถานศึกษา, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาคมศิษย์เก่า, คณะครูและนักเรียนร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ