ทำผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ อ.สีดา
สู่การสร้างความเป็นอัตลักษณ์
วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอสีดา #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพการทำผ้าย้อมสีจากธรรมชาติ อ.สีดา เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพทอผ้าของตนเอง และได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ย้อมผ้าสู่การสร้างความเป็นอัตลักษณ์
โดยมี นางกนิฏฐี สุนทรเกศ นายอำเภอสีดา พร้อมด้วย นายศิริพิพัฒน์ ประจิตร ส.อบจ.อำเภอสีดา, นางรังสิยา นุทกิจ ผอ.กองสวัสดิการสังคม, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าศูนย์ประสานงาน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ