ทีมนางสาวนครราชสีมา 2566 ขอแรงใจ
ร่วมสร้างชื่อเวทีใหญ่ 2023
วันที่ 18 ตุลาคม 2566 ที่ ห้องประชุม สำนักงาน อบจ.นครราชสีมา #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ให้กำลังใจทีมนางสาวนครราชสีมา 2566 นำโดย น.ส.อรกัญญา ผ่องอำไพ นางสาวนครราชสีมา ประจำปี 2566 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประกวดนางสาวไทย 2023 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมากยิ่งขึ้น
โดยมีนายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายพัฒฑิพงษ์ สิทธิเวชสวรรค์ รองนายก อบจ., นางประกายมาศ กิริวัฒนศักดิ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายก อบจ., นายก้องเกียรติ วงศ์นิยม ส.อบจ.อำเภอเมือง เขต 1, นายชีวณัฏฐ์ สุภัทโรบล ผู้อำนวยการกองประกวดนางสาวนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ