ท้องถิ่นประสานแผน “อบจ.” จัดให้ งบ 5.2 ล้านบาท ได้ถนนใหม่!!
ด้าน “นายกหน่อย” ย้ำ “แม้จะเป็นถนนประสานแผนฯ”
ก็ต้องได้มาตรฐาน ให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนอย่างปลอดภัย
วันที่ 5 เมษายน 2567 ที่ ต.เฉลียง อ.ครบุรี #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านเฉลียงโคก หมู่ 4 ตามโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางบ้านเฉลียงโคก หมู่ 4 จากบริเวณสี่แยกหน้า รพ.สต.เฉลียง ถึง บ้านเฉลียงทุ่ง หมู่ 6 เชื่อมต่อบ้านดอนสันติ หมู่ที่ 10 ต.บ้านใหม่ อ.ครบุรี เนื่องจากสภาพถนนเดิมมีการชำรุดเสียหายหลายจุดเมื่อมีการประมาณการก่อสร้างแล้วใช้งบประมาณค่อนข้างสูง ทาง อบต.เฉลียง จึงได้จัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.นครราชสีมา ก่อสร้างตามโครงการที่ขอ ถนนเส้นนี้มีพื้นที่ดำเนินการ 2 ช่วง โดยช่วงที่1 ระยะทาง 1,460 เมตร และ ช่วงที่ 2 ระยะทาง 495 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 5,200,000 บาท เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ถนนดีมีมาตรฐาน
นอกจากนี้ ถนนสายดังกล่าวยังเชื่อมต่อไปยังถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 224 (ครบุรี-เสิงสาง) ทางหลวงชนบทหมายเลข 4040 (เฉลียง-โคกกระชาย) และหมายเลข 3115 (เฉลียง – ปอแดง) มุ่งสู่อุทยานแห่งชาติทับลาน อ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว และยังเป็นเส้นทางหลักภายในหมู่บ้านของ ต.เฉลียง ที่ใช้สัญจรร่วมกันระหว่างหมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 4 หมู่ 10 และหมู่ 11 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ให้มีความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง อบจ.นครราชสีมา กับ อบต.เฉลียง ในการประสานความร่วมมือนำมาสู่การการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำการส่งมอบให้เป็นทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไป
โดยมี นางนงลักษณ์ บุญวาสนา ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 1, นายสุชชัพ ชีระชลสุข ส.อบจ.อ.ครบุรี เขต 2, นายสมเจตน์ จันทร์พยัพ นายก อบต.เฉลียง พร้อมด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา อบต.เฉลียง กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน และประชาชน ต.เฉลียง ร่วมงาน

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ