นักประดิษฐ์ อถล.รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก
วันที่ 27 มิถุนายน 2567 ที่ ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพ #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมพิธีรับมอบประกาศนียบัตรและโล่รางวัลให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือก “นักประดิษฐ์ อถล.รักดิน รักน้ำ รักษ์โลก” ประจำปี 2567 โดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มอบ ระดับประเทศ ประเภททีม จ.นครราชสีมา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สิ่งประดิษฐ์เครื่องควบคุมปริมาณการรดน้ำและปุ๋ยอัตโนมัติ กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 3 ราย ของโรงเรียนบัวใหญ่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ทีมนักเรียน ประกอบด้วย นายจิรายุทธ บุตรชานนท์, นายชานน ศรีสกุล, น.ส.ศิริประภา โคตรสุโพธิ์
โดยมี นายสุรพล เจริญภูมิ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย พร้อมด้วย นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวใหญ่ และนายมงคล เปลี่ยนเอก ครูภาควิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธี

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ