“นายกหน่อย” ชัดเจน!! ไม่เสียดาย
หากต้องจัดสรรงบฯจำนวนมาก ลง สถานศึกษาฯ
พร้อม ตั้งธง “พัฒนาคุณภาพนักเรียน” ให้บรรลุเป้าหมาย
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสองครพิทยาคม (สังกัด อบจ.นครราชสีมา) ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาและนโยบาย อบจ. ให้ ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าใจกฎระเบียบที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อเข้ามาศึกษายังสถานศึกษาต่อไป
“อบจ.นครราชสีมา เล็งเห็นถึงปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณ เราจะไม่เสียดายและไม่รอช้าถ้าต้องจัดสรรงบประมาณจำนวนมาก ลงมายังสถานศึกษา หากเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ‘ทำทันที’ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการยกระดับการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน” นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวในช่วงท้ายของการประชุม
โดยมี นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ.นครราชสีมา, นายจิรยุทธ อาสาเสน เลขานุการ อบจ., นายโฆษิตย์ สว่างไธสง ผอ.รร.สองครพิทยาคม พร้อมคณะครู – บุคลากรทางการศึกษา, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้ปกครอง และ นักเรียน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ