“นายกหน่อย” ลุยภารกิจพื้นที่ อ.สูงเนิน
พร้อมส่งมอบถนนดี ให้ ปชช.ได้ใช้อย่างปลอดภัย
วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ที่ อำเภอสูงเนิน #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายรักชาติ กิริวัฒนศักดิ์ ประธานสภา อบจ., พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ., นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการนายก อบจ., นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง ส่งมอบถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.นม.18202 บ้านตะคองหลง – บ้านโสกแจ้ง ระยะทาง ยาว 1,600 เมตร ซึ่งเป็นถนนมาตรฐานของ อบจ. ที่ดำเนินการก่อสร้างด้วยงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2566 จำนวน 4,500,000 บาท เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ด้านการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยที่สุด
โดยมี นายเดชฤทธิ์ ถิตย์ฉาย นายอำเภอสูงเนิน, พ.ต.อ.ศุภวัฒน์ อังคสยาวัฒน์ ผกก.สภ.สูงเนิน, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้อำนวยการ รพ.สต., ผู้อำนวยการสถานศึกษา, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตัวแทนประชาชน ร่วมรับมอบ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ