“นายก หน่อย” เล็งประสานเครือข่ายผู้ปกครองฯ
สร้าง “การศึกษาที่ดี” ให้นักเรียนในสังกัดฯ
วันที่ 15 มิถุนายน 2567 #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคมเพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ยุคที่มีระบบเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทด้านการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะ อบจ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา มีนโยบายในด้านการพัฒนาความรู้ให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เสริมทักษะด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
ในโอกาสนี้ นายก อบจ.นครราชสีมา ได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว ที่ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม โดยมี นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล ส.อบจ.อ.วังน้ำเขียว, นายกีรติวัฒน์ ธีระวัฒนา ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอวังน้ำเขียว, พ.ต.อ.อลงกรณ์ คลังเงิน ผกก.สภ.วังน้ำเขียว, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน, นายสว่าง ดีมา ผอ.รร.วังน้ำเขียวพิทยาคม คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วม

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ