เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดถนน สาย อบจ.นม.13307 บ้านบึงกระโตน-บ้านดอนยาว ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,900 เมตร งบประมาณจำนวน 6,980,000 บาท
โดยมี พ.ต.อ.รัฐศักดิ์ สุขเจริญ รองนายก อบจ.นม., นายสรวิศ เหล่านิล นายอำเภอประทาย, นายเรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ เลขานุการ อบจ.นม., นายเนติวิทย์ เริงสุขพิพัฒนะ ผอ.สำนักช่าง, นายราเมศ เรืองธนานุรักษ์ ส.อบจ.อ.ประทาย พร้อมสมาชิกสภาฯ, น.ส.ปิยะนุช ยินดีสุข สส.นครราชสีมา เขต 7,ผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน,อสม. และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม
ในการนี้ สำนักช่างยังได้จัดครัวเคลื่อนที่บริการน้ำดื่มบลูฮาวายและป๊อปคอร์นแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ