นายก อบจ.โคราช ร่วมออกหน่วยแพทย์ พอ.สว.
วันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ วัดบ้านกล้วย ต.ดงใหญ่ อ. พิมาย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โครงการ “เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง อาทิ บริการทันตกรรม แพทย์แผนไทย, การตรวจหาหมู่เลือด, ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตเคลื่อนที่ การตรวจประเมินความพิการ ให้ความรู้เรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
นอกจากนี้ได้มอบชุดยาพระราชทาน มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบพันธุ์ปลา พันธุ์พืช ถุงยังชีพ ให้กับเกษตรกร และราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน และเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่ได้ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงต่อไป
โดยมี นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รอง ผวจ.นครราชสีมาประธานพิธี พร้อมด้วย นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ร่วมด้วยคณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว., เหล่ากาชาดจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ข้าราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, พี่น้อง อสม., และประชาชน ร่วมจุดบริการ ณ วัดบ้านกล้วย อ.พิมาย

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ