“นายก เศรษฐา ทวีสิน” เปิดโครงการ ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการจัดเตรียมกล้าพันธุ์ดี จำนวนกว่า 2 พันกล้า อาทิ ยางนา ประดู่ป่า มะค่าโมง ขนุน มะฮอกกานี แคนา ทองอุไร ตะแบก ไผ่ และอินทนิลน้ำ เพื่อแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมอบให้กับทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เพื่อให้ผู้ต้องขังนำกล้าไม้ไปปลูกในบริเวณทัณฑสถานฯ ต่อไป
โดยมี พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม, ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้, นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.นครราชสีมา พร้อม รอง ผวจ.ฯ, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้ความร่วมมือของ 3 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดขึ้นในรูปแบบกิจกรรมปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว การขุดลอกคลองพัฒนาแหล่งน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ การเก็บขยะชายหาด ป่าชายเลนปากแม่น้ำ และลำคลอง โดยมุ่งหวังให้กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ และผู้ก้าวพลาดที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ได้แสดงพลังในการทำความดี ในลักษณะที่เป็นงานบริการสาธารณะ เพื่อชดเชยความเสียหายที่เคยกระทำ กลับคืนสู่สังคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งวันนี้ถือเป็นการ Kick off โครงการและทำพร้อมกันทั่วประเทศ

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ