วันที่ 4 กรกฎาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นำเครื่องจักรลงพื้นที่ ขุดลอกคลองและขุดขึ้นเหมืองใหม่ อบต.สุขเกษม ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา (วันที่14)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ