วันที่ 5 กรกฎาคม 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นำเครื่องจักรลงพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา ต.โคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ