วันที่ 23 เมษายน 2567
สำนักช่างได้มอบหมาย #ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนสุขาภิบาล นำเครื่องจักรลงพื้นที่ บ้านหนองคล้า ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกำจัดวัชพืชและขุดลอกคลอง (วันที่4)

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ