“บุญข้าว” สืบสานตำนานข้าวโนนสูง
อบจ.โคราช หนุนงบ 5 แสนบาท ร่วมสร้างตำนานงานบุญข้าวของชาว อ.โนนสูง สู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยว ในงาน “สืบสานตำนานข้าวและของดีโนนสูง” คาดกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างมูลค่าข้าวพันธุ์ดีของชาวโนนสูง ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวมากที่สุดในโคราช อีกด้วย
วันที่ 19 มกราคม 2567 ที่สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) อ.โนนสูง #นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “สืบสานตำนานข้าวและของดีโนนสูง” โดยมี นายจิรเดช พงษ์ประสิทธิ์ นายอำเภอโนนสูง, นายสมพร จินตนามณีรัตน์ รองประธานสภา และ ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 2, นายสถาพร โชติกลาง ส.อบจ.อ.โนนสูง เขต 1 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 10 หน่วยงาน เพื่อแสดงถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ อ.โนนสูง สำหรับการจัดงานประจำปีในครั้งนี้
นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายก อบจ.นครราชสีมา กล่าวว่า อบจ.นครราชสีมา โดย #นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา เล็งเห็นถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาว อ.โนนสูง อบจ. จึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 5 แสนบาท เพื่อจัดงาน “สืบสานตำนานข้าวและของดีโนนสูง” ร่วมกับทางอำเภอ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาว อ.โนนสูง เพราะที่นี่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีพื้นที่ปลูกข้าวกว่า 282,280 ไร่ มากที่สุดใน จ.นครราชสีมา คาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะสามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ ข้าว และ สินค้าชุมชน ให้เป็นที่รู้จักต่อสายตานักท่องเที่ยว เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนต่อไป
“ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมงาน สืบสานตำนานข้าวและของดีโนนสูง ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ต.โนนสูง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา พบกับความสุขและความบันเทิงมากมาย อาทิ การประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชผลทางการเกษตร การประกวดริ้วขบวนและรถธิดาข้าว การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประกวดอาหารพื้นบ้าน แข่งขันหุงข้าวหม้อดิน แข่งขันปลาต้มหม้อปลาร้า แข่งขันตำข้าวลีลา และการประกวดธิดาข้าวประจำปี 2567 ซึ่งนับว่าเป็นไฮไลท์และสร้างสีสันให้กับการจัดงานได้อย่างแน่นอน”

แบ่งบันเรื่องราวดี ๆ